Προγραμματικοί Στόχοι

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ

Οι δυνάμεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, μέσα κι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν την υποχρέωση να αναλάβουν το ρόλο και τις ευθύνες τους απέναντι στις κοινωνικές δυνάμεις που πλήττονται και έχουν κάθε λόγο να θέλουν να αγωνιστούν για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας μας, που έχει την ανάγκη, το κίνητρο και τη δύναμη να συγκροτήσει και να στηρίξει μια νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία με πυρήνα τη Ριζοσπαστική Αριστερά, ικανή να επιβάλει μια προοδευτική διέξοδο από την κρίση και την προοπτική της υπέρβασης του ίδιου του καπιταλισμού.

Σε αυτήν τη συντριπτική πλειοψηφία ανήκει ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, που αποτελεί την συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, ο κόσμος της επισφάλειας και της ανεργίας, ο κόσμος της γνώσης και του πολιτισμού, ο κόσμος των μικρών και μεσαίων αγροτών, ο κόσμος της αυτοαπασχόλησης και γενικά της μικροπαραγωγής. Με δυο λόγια την κοινωνική και πολιτική βάση των αλλαγών, που χρειάζεται ο τόπος και η κοινωνία, αποτελούν οι εργαζόμενες τάξεις, εκείνες που κατεξοχήν παράγουν αγαθά, γνώση και υπηρεσίες, ολόκληρο τον πλούτο της κοινωνίας μας, αλλά και εκείνες που ταυτόχρονα υφίστανται την εκμετάλλευση της εργασίας τους και την πολύπλευρη καταπίεση, πληρώνοντας όλες τις συνέπειες της αντικοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεων του δικομματισμού.

Στην ίδια πλειοψηφία ανήκουν οι νέοι με τα δικά τους αιτήματα για δημόσια παιδεία, καλύτερη μόρφωση, επαρκή κατάρτιση και αξιοπρεπή είσοδο στην εργασία, οι γυναίκες με τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους αιτήματα ισότητας και χειραφέτησης, οι μετανάστες συμπολίτες μας με τους δικούς τους αγώνες για το δικαίωμα στη μόρφωση, την εργασία, την υγεία, την κοινωνική προστασία και το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Μαζί με αυτήν τη συντριπτική πλειοψηφία και στο πλαίσιο της, διεκδικούμε να συμβάλουμε στην οικοδόμηση μιας Ελλάδας που παράγει και δημιουργεί, μιας Ελλάδας που αναπτύσσει στέρεες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τους γειτονικούς λαούς, μιας Ελλάδας που στο πλαίσιο της Ευρώπης συντάσσεται με τους λαούς και τους αγώνες τους, αγώνες που αποσκοπούν στη διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα και την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Μαζί με αυτήν τη συντριπτική πλειοψηφία και στο πλαίσιό της διεκδικούμε να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου, συμφιλιωμένου με τη φύση, τον κόσμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής απελευθέρωσης, δηλαδή τον κόσμο του σοσιαλισμού.

Και το πρώτο ίσως βήμα για να αρχίσουμε να πραγματοποιούμε αυτόν το στόχο είναι να συμβάλουμε στην οικοδόμηση μιας συνολικά νέας αντίληψης, που θα αναδεικνύει την αξία των κοινών αγαθών και του δημόσιου συμφέροντος. Θα αρνείται αποτελεσματικά την υποταγή τους στο αγοραίο, στο ανταλλάξιμο και στο κερδοσκοπικό. Με τις λέξεις που κατέστησε δίκαια διάσημες το παγκόσμιο κοινωνικό φόρουμ, αυτή είναι ακριβώς η αντίληψη που θέτει συστηματικά τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη, η αντίληψη που ανοίγει τον δρόμο, ώστε ο νέος κόσμος που επιδιώκουμε να καταστεί πράγματι εφικτός.

1. Εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.

2. Μια δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση

3. Ένα αντινεοφιλελεύθερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής σε όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

4. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης

5. Μια νέα ενεργειακή στρατηγική

6. Μια νέα πολιτική Μεταφορών και Επικοινωνιών

7. Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

8. Δημόσια και δωρεάν παιδεία και έρευνα, ανοιχτή στην κοινωνία και τις ανάγκες της

9. Ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας- πρόνοιας

10. Πολιτικά, δημοκρατικά και ατομικά δικαιώματα

11. Η προστασία του περιβάλλοντος

12. Η Αγροτική Οικονομία

13. Μια προοδευτική πολιτική για τις Μικρομεσαίες, τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και τους ΕΒΕ

14. Για τον Πολιτισμό, την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία

15. Για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό

16. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

17. Ο διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας

18. Η Ελλάδα και ο Κόσμος

19. Η Ελλάδα και η Ευρώπη

Advertisements