Αγροτική Οικονομία

12. Η Αγροτική Οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το μέσο αποπληθωρισμένο αγροτικό εισόδημα το 2007 στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση κατά 0,3% με εκτιμώμενη αύξηση στο σύνολο της ΕΕ (27) κατά 5,4%. Μεταξύ 1996 και 2007, το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 24%, ενώ, αντίθετα, ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ε.Ε. των 27 παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση και την περίοδο 2001-2007 αυξήθηκε κατά 5%.

Το κύριο χαρακτηριστικό του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας την τελευταία διετία, είναι η εξαιρετικά μεγάλη μείωση της αγροτικής παραγωγής στο σύνολο σχεδόν των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, στη διετία 2006-2007, σημειώθηκε σημαντική κάμψη στην παραγωγή των περισσότερων αγροτικών προϊόντων. Η δυσμενέστερη εικόνα αποτυπώνεται στην καλλιέργεια δύο παραδοσιακών δυναμικών προϊόντων που σχεδόν έχουν εξαφανιστεί ως αποτέλεσμα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των απαράδεκτων κυβερνητικών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες: του καπνού (- 88.7%) και των τεύτλων (- 86%). Η μείωση της παραγωγής είναι δραματική και σε μια σειρά άλλων προϊόντων, όπως στη σταφίδα (-46%), στο βαμβάκι (-30%), στα σιτηρά (-25%), στο ελαιόλαδο (-22%) και στο κρασί (-14%).

Η δραστική μείωση του αγροτικού εισοδήματος οδηγεί σε αδυναμία επιβίωσης τα μικρά και μεσαία αγροτικά νοικοκυριά, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ερήμωσης της υπαίθρου.

Η εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή τροφίμων, είναι μια μορφή γεωργίας πιο ήπια, που σέβεται το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, χωρίς να θυσιάζει τη διατροφική επάρκεια.

Μια γεωργία που εξασφαλίζει απασχόληση και ικανοποιητικό εισόδημα στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και προωθεί την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και άλλων συλλογικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας.

Μια γεωργία που χρησιμοποιεί ορθολογικά ήπια μέσα φυτοπροστασίας και λίπανσης, σέβεται τους φυσικούς πόρους, συμβάλλει στον περιορισμό της διάβρωσης, περιορίζει την κατανάλωση και τη ρύπανση των υδάτινων πόρων, δεν χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και προστατεύει τη βιοποικιλότητα.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει μια νέα προοδευτική στρατηγική στο χώρο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με στόχο να ανακοπεί η κατάρρευση της γεωργίας και κτηνοτροφίας στη χώρα μας, να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος, να αυξηθεί η απασχόληση στην περιφέρεια και να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα οι νέοι.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε και διεκδικούμε:

 • Εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, προώθηση αναδιαρθρώσεων, μέτρα βελτίωσης των υποδομών της αγροτικής οικονομίας και της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Έλεγχος της χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, προς την κατεύθυνση του δραστικού περιορισμού τους.
 • Μέτωπο ενάντια στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που μετατρέπει την επιδότηση των αγροτικών προϊόντων σε εισοδηματικές ενισχύσεις των παραγωγών. Η πολιτική αυτή αποξενώνει την ΚΑΠ από τα προϊόντα και τη θέση τους στην αγορά, με καταστροφικές συνέπειες στην ίδια την παραγωγή και ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση των αγροτικών επιδοτήσεων μετά το 2013.
 • Διαμόρφωση της ΚΑΠ σε εντελώς νέα βάση με κατεύθυνση την οικολογική και υγιεινή αναμόρφωση της αγρο-κτηνοτροφικής παραγωγής και με προτεραιότητες:
 1. Ανακατανομή πόρων από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και κτηνοτροφίας προς τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
 2. Αναδιάρθρωση της κοινοτικής αγροτικής παραγωγής, από τα πλεονασματικά προϊόντα, κυρίως των χωρών του Βορρά, στα ελλειμματικά προϊόντα, κυρίως των χωρών του Μεσογειακού Νότου.
 3. Αλλαγή στα παραγωγικά πρότυπα και στην ποιότητα των προϊόντων, από τα μεταλλαγμένα και επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα, στα παραγόμενα με περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και ιδιαίτερα στα βιολογικά και στα προϊόντα ελεγμένης ποιότητας.
 4. Ειδική πολιτική στήριξης της νησιωτικής και ορεινής παραγωγής.
 • Στήριξη των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων τόσο με τις τιμές των προϊόντων, όσο και με τη διάθεση με ευνοϊκούς όρους μηχανημάτων, εφοδίων και καλλιεργητικών μέσων.
 • Ανασύνταξη του συνεταιριστικού κινήματος. Ενίσχυση με ισχυρά κίνητρα και μέσα της διαμόρφωσης νέου τύπου, σύγχρονων, ισχυρών, διαφανών, αποδοτικών και δημοκρατικών Συνεταιρισμών, μακριά από κομματικές και πελατειακές εξαρτήσεις. Παρέμβασή τους σε όλες τις φάσεις του κυκλώματος παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας. Στήριξη των ομάδων παραγωγών στα πλαίσια του συνεταιριστικού κινήματος.
 • Ειδικά μέτρα ανακούφισης των αγροτών και κτηνοτρόφων από τα χρέη. Να μπει ένα πλήρες και οριστικό τέλος στους τόκους υπερημερίας (πανωτόκια). Σταδιακή αντιστροφή της σχέσης φυτικής – ζωικής παραγωγής.
 • Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ισόρροπη ανάπτυξη, τη διατήρηση του πληθυσμού και τη συμπληρωματική απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου, ιδίως των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.
 • Ειδική στήριξη της κτηνοτροφίας με ενίσχυση των παραγωγών στη μεταφορά του προϊόντος, στην αγορά ζωοτροφών και επέκταση της εθνικής καλλιέργειας ζωοτροφών και έλεγχος της σύστασης τους.
Advertisements