Αθλητισμός

15. Για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό

Ο αθλητισμός στη χώρα μας περνά σοβαρή κρίση, για την οποία οι ευθύνες των δυνάμεων του δικομματισμού είναι τεράστιες. Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ με την ταυτόσημη αντίληψή τους για το ρόλο του κράτους και των ιδιωτικών επενδύσεων, επέβαλαν τη σημερινή άθλια κατάσταση στον αθλητισμό και καθόρισαν τους όρους και τη δυναμική της «ανάπτυξής» του, ενισχύοντας την εμπορευματοποίηση και υποβαθμίζοντας τραγικά τον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό.

Οι δύο εταίροι του δικομματισμού:

 • Άνοιξαν με προκλητικό τρόπο τα ταμεία του κράτους και κατασπατάλησαν δημόσιο χρήμα για τη σωτηρία των αθλητικών ιδιωτικών ανώνυμων εταιριών.
 • Συνέβαλαν ουσιαστικά στην ένταση των φαινομένων της δημιουργίας ιδιωτικών στρατών των επιχειρηματιών και της κοινωνικής βίας.
 • Εφάρμοσαν ή προωθούν, υπό δοκιμή στα γήπεδα, μεθόδους ελέγχου και επιβολής που παραβιάζουν κατάφωρα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, όπως ιδιωτικοί αστυνομικοί με αρμοδιότητες που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης, ηλεκτρονικά εισιτήρια, απαγορεύσεις μετακίνησης, χρήση σκύλων κλπ.
 • Προώθησαν την ιδιωτικοποίηση δημόσιών αθλητικών χώρων και εκχώρησαν αρμοδιότητες σε ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ εμφανίστηκαν και μορφές σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή γηπέδων και εμπορικών κέντρων σε όφελος μεγαλο-παραγόντων και μεγαλο-εργολάβων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με σύνθημα το «αθλητισμός για τον άνθρωπο και όχι για τα κέρδη» υπογραμμίζει ότι το σημερινό άθλιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού πρέπει να ανατραπεί, προτείνοντας τη ριζική αναδιάρθρωση και δημιουργία ενός ενιαίου, κοινωνικού και δημοκρατικού συστήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού, που θα τοποθετεί στο κέντρο της προσοχής τον αθλούμενο και τον αθλητή και θα στοχεύει στην ανάδειξη των κοινωνικά θετικών λειτουργιών του αθλητισμού.

Στη βάση αυτή, προτείνουμε και διεκδικούμε:

 • Τη ριζική αλλαγή του σημερινού σαθρού θεσμικού πλαισίου για τον αθλητισμό. Την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών για την τήρηση της νομοθεσίας και διακομματικό έλεγχο. Την τροποποίηση του ν.879/79 και άλλων νομοθετημάτων για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και θεσμική ενθάρρυνση συλλογικών μορφών διοίκησης ποδοσφαιρικών ομάδων.
 • Τον σαφή διαχωρισμό του μαζικού από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Καμιά άμεση ή έμμεση, μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, επιχορήγηση των αθλητικών ανώνυμων εταιριών. Απόλυτη τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ΠΑΕ και ΚΑΕ, καμιά προνομιακή διευκόλυνση ή χάρισμα χρεών.
 • Την αδειοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων με αυστηρούς όρους ασφαλείας για αθλητές και φιλάθλους.
 • Τον σεβασμό του δικαιώματος των φιλάθλων να παρακολουθούν το αθλητικό θέαμα της αρεσκείας τους, σε οποιοδήποτε αθλητικό γήπεδο και στάδιο της χώρας επιθυμούν, με διαδικασίες εισόδου που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους.
 • Την ανάδειξη του δημόσιου αθλητικού χώρου, την οικονομική στήριξη των ΟΤΑ για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την απαγόρευση της σύμπραξης των Δήμων με αθλητικές ανώνυμες εταιρίες ή της αποκλειστικής μακρόχρονης παραχώρησης σ’ αυτές δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Την αξιοποίηση για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και όχι ιδιωτικοποίηση των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε οικονομικό και οργανωτικό επίπεδο για τη δημιουργία και συντήρηση μικρών δημοτικών αθλητικών υποδομών κατάλληλων για τον αθλητισμό στη γειτονιά.
 • Την προστασία και ενδυνάμωση της υγείας των πολιτών με δράσεις φυσικής άσκησης και αναψυχής, με αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου και σε σύνδεση με το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Την επανένταξη της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση και στη ζωή του σχολείου, με ικανό χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κάλυψη των κενών σε καθηγητές φυσικής αγωγής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρακολούθηση από αθλητίατρο και προληπτικό έλεγχο της υγείας των μαθητών.
 • Τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής, με έμφαση στη βελτίωση της φυσικής και κινητικής κατάστασης των νέων και την επιστημονική παρακολούθηση της ανάπτυξής τους.
 • Την ενίσχυση του αθλητισμού για τις γυναίκες, τις εργαζόμενες μητέρες, για πολίτες με αναπηρίες μέσα από συστηματικές κι οργανωμένες αθλητικές δράσεις.
 • Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα διοίκησης ολόκληρου του αθλητικού οικοδομήματος.
 • Την ανάπτυξη σταθερών πολιτικών, για την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού, των μεταναστών, των μειονοτήτων, των εξαρτημένων και των φυλακισμένων πολιτών.
 • Τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα αντιντόπινγκ, διενέργεια ελέγχων σε όλες τις εθνικές αθλητικές διοργανώσεις και για όλους τους αθλητές που αναδεικνύονται πρωταθλητές στους πανελλήνιους αγώνες όλων των ατομικών αθλημάτων, συστηματική ενημέρωση των αθλητών και ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης στην εκπαίδευση. Υποχρεωτικός αιματολογικός έλεγχος αντιντόπινγκ στα μέλη των εθνικών ομάδων 2 φορές το χρόνο, πέραν των ελέγχων των διεθνών ομοσπονδιών.
 • Την προστασία της υγείας των ερασιτεχνών αθλητών και δωρεάν κάλυψη των προληπτικών ελέγχων από το δημόσιο σύστημα υγείας και εξειδικευμένα αθλητιατρικά κέντρα.
Advertisements