Ενέργεια

5. Μια νέα ενεργειακή στρατηγική

Η κλιματική αλλαγή απειλεί σήμερα την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Αποτελεί, πλέον, άμεση ανάγκη η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και η διασφάλιση των ζωτικών όρων διαβίωσης όλων μας. Τα όρια που θέτει η διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (4η έκθεση), προκειμένου η αύξηση της θερμοκρασίας να μην ξεπεράσει τους 2ο C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, μέχρι το 2050, είναι αμείλικτα. Κάθε άλλο σενάριο συναρτάται με καλπάζουσα κλιματική αλλαγή και ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα για τους φτωχούς πληθυσμούς του πλανήτη. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε χώρες, όπως η Ελλάδα, επιβάλλεται να μειωθούν 25-40% μέχρι το 2020 (πολύ πάνω από το στόχο του 20% που έθεσε η «φιλοπεριβαλλοντική» Ε.Ε.) και 80-95% έως το 2050, με επίπεδο αναφοράς το 1990. Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, τα παραπάνω, εκτός από τη δραστική εξοικονόμηση ενέργειας, συνεπάγονται την πλήρη απεξάρτηση των οικονομιών από τον άνθρακα στα επόμενα 40 χρόνια. Η ενεργοβόρα ελληνική οικονομία, έχει έναν από τους χειρότερους δείκτες ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη. Η παραγωγή ενέργειας βασίζεται κυρίως στον λιγνίτη και το πετρέλαιο, περιορισμένα στο φυσικό αέριο, ενώ η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθυστερεί, εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής βούλησης και των αυθαίρετων και λαθεμένων σχεδιασμών, που έρχονται σε σύγκρουση με τα τοπικά οικοσυστήματα και τους πολίτες. Η κυβερνητική πολιτική προωθεί τη δημιουργία τεράστιων ενεργειακών κέντρων με λιθάνθρακα και φυσικό αέριο, καθώς και κόμβων μεταφοράς καυσίμων, επιλογές με σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε κάθε επίπεδο. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιέσεις για εισαγωγή πυρηνικής τεχνολογίας, η οποία παράγει μη διαχειρίσιμα ραδιενεργά απόβλητα, δημιουργεί γεωπολιτικές εξαρτήσεις και στρατιωτικοποιεί περαιτέρω τη χώρα υπό την κηδεμονία του ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτάσσεται στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ευνοεί ιδιωτικούς ομίλους, αυξάνει τις τιμές και πλήττει την οικονομία και το περιβάλλον Προτείνουμε και διεκδικούμε Μια νέα ενεργειακή πολιτική, που θα έχει στόχους : Τη δραστική εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των ενεργειακών τιμών και την υποβοήθηση της ανάπτυξης. Την αναγόρευση της εξοικονόμησης ενέργειας, της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της προώθησης των ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική κλπ) σε κεντρικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Μια ανασυγκροτημένη, 100% δημόσια, ενιαία και καθετοποιημένη ΔΕΗ, η οποία θα συνιστά το βασικό εργαλείο για μια νέα πολιτική στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας με δραστική εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, ταχύτατη αλλαγή του ενεργειακού ισοζυγίου με την προώθηση των ΑΠΕ, νέες επενδύσεις για ενεργειακή αυτάρκεια και προσιτές μειωμένες τιμές για τους καταναλωτές και την οικονομία. Τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα, με αξιόπιστες μελέτες και μηχανισμούς έγκαιρης ενημέρωσης, διαβούλευσης και συναπόφασης με τις τοπικές κοινωνίες. Την επανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στα ΕΛΠΕ, τον αποφασιστικό πλήρη κρατικό και κοινωνικό έλεγχο του συστήματος διύλισης, διάθεσης και εμπορίας των καυσίμων, την εξάλειψη των καρτέλ και τη δραστική μείωση των τιμών. Τη ματαίωση της εισαγωγής της ΔΕΠΑ στο Χρηματιστήριο και την ανασυγκρότησή της, τον δημόσιο έλεγχο των ΕΠΑ και την εφαρμογής μιας πολιτικής μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου. Την απόρριψη της προοπτικής δημιουργίας θερμοηλεκτρικών εργοστασίων λιθάνθρακα. Την προώθηση και εξάπλωση της βιο-κλιματικής αρχιτεκτονικής. Άμεση αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων και όλων των νέων κτιρίων υπό αυστηρές βιο-κλιματικές προδιαγραφές, καθώς και επιδοτήσεις για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας όλων των υπαρχόντων κτιρίων. Την απόρριψη παραγωγής βιοκαυσίμων, η καλλιέργεια των οποίων γίνεται σε βάρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Πιθανώς η παραγωγή βιοκαυσίμων από υπολείμματα καλλιεργειών και άλλων παραγωγικών διαδικασιών να αποδειχθεί πιο χρήσιμη. Την απόρριψη κάθε σκέψης για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Advertisements