Ευρωπαϊκή Πολιτική

19. Η Ελλάδα και η Ευρώπη

Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα όλες οι διαστάσεις και διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν μπορούν παρά να αφορούν την Αριστερά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί σήμερα μια ταξική διακρατική και υπερεθνική πολιτική, που προάγει με κάθε μέσο το νεοφιλελευθερισμό σ’ όλη την επικράτειά της. Ο νεοφιλελευθερισμός διαμορφώνει την Ευρώπη της απορύθμισης και των ιδιωτικοποιήσεων, την Ευρώπη της επιβολής και του κοινωνικού αποκλεισμού, της υποβάθμισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, την Ευρώπη της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της καταστολής, την Ευρώπη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την Ευρώπη «φρούριο». Η ΟΝΕ, το Σύμφωνο Σταθερότητας, η στρατηγική της Λισσαβόνας, η συμφωνία της Μπολόνιας, η οδηγία Μπολκενστάιν, η συζήτηση για «ευθυγράμμιση και εκσυγχρονισμό» της εργατικής νομοθεσίας και των συστημάτων υγείας και ασφάλισης σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μια σειρά άλλες επιλογές και οδηγίες της, εντάσσονται πλήρως στην πολιτική του νεοφιλελευθερισμού όπως κυριαρχεί σήμερα στην κλίμακα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. συγκροτείται ταχύτατα σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλο που διεκδικεί ρόλο και οφέλη από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων στον κόσμο. Έχει ήδη νομιμοποιήσει μια σειρά πολέμους και επεμβάσεις (Βαλκάνια, Κόσσοβο, Παλαιστίνη Λίβανος κλπ), μετέχει ενεργά, ως δήθεν ειρηνευτική δύναμη, στον πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας», ενώ μια σειρά σημαντικές χώρες της Ε.Ε. πήραν μέρος στην κατοχή του Ιράκ και την ανθρωπιστική καταστροφή σε βάρος του Ιρακινού λαού. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη που οραματίζονται οι λαοί. Δικό μας όραμα είναι η Ευρώπη της δημοκρατίας, της λαϊκής ευημερίας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλους. Η Ευρώπη της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης, του φεμινισμού, της ελευθερίας, της προόδου και του σοσιαλισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί συνολικά το πλαίσιο των Συνθηκών πάνω στις οποίες διαμορφώθηκε και λειτουργεί η Ε.Ε. ως νεοφιλελεύθερη μονεταριστική και ατλαντική Ένωση χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει και διεκδικεί: Κατάργηση των διατάξεων της Συνθήκης του Μάαστριχτ και της Λισσαβόνας, που προωθούν συνταγματική θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού, καταπατώντας κάθε δημοκρατική διαδικασία, ακόμα και σε κράτη μέλη που οι λαοί τους έχουν εκφρασθεί διαφορετικά όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Ανάκληση της υπογραφής της Ελλάδας στην εντελώς απαράδεκτη «μεταρρυθμιστική» Συνθήκη της Λισσαβόνας. Να ερωτηθεί, με δημοψήφισμα, ο Ελληνικός λαός για τη Συνθήκη αυτή. Θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων για κάθε τροποποίηση των Συνθηκών της Ε.Ε. Κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Κοινή δράση και αγώνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα προωθούν το δικαίωμα για πλήρη και σταθερή απασχόληση. Κατάργηση της πολιτικής ασυλίας, που επέβαλε η Συνθήκη του Μάαστριχτ και κατοχύρωση του δημόσιου πολιτικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ανάμεσά τους και της Τράπεζας της Ελλάδας. Συγκρότηση πανελλαδικών και πανευρωπαϊκών μετώπων πάλης για την υπεράσπιση και βελτίωση των θεμελιακών δημοκρατικών, οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού μας και των λαών της Ευρώπης, ενάντια στις κυρίαρχες οικονομικές, κοινωνικές και γεωστρατηγικές πολιτικές της Ε.Ε. που κινούνται σε αντεργατική και αντιλαϊκή κατεύθυνση. Αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης (ΟΝΕ) και των συνεπειών των πολιτικών που τη συνοδεύουν σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων Μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, την κατοχύρωση της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας. Ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, απόρριψη της πυρηνικής ενέργειας. Άμεση και συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την αναστροφή της καταστροφικής πορείας υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Καθιέρωση της οικολογικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε. και ως προϋπόθεση των κοινοτικών και εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης. Διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων με τους λαούς των άλλων χωρών, απόρριψη των εκβιασμών και των πολιτικών πιέσεων στις φτωχές χώρες με σκοπό την παράδοση των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών και το άνοιγμα των αγορών τους στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών. Απόκρουση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, προώθηση μέτρων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των κοινωνικά αποκλεισμένων. Απόρριψη της «πολιτικής ασφάλειας» και κατάργηση της Συμφωνίας Σένγκεν, που καθιστά όλους τους πολίτες στο χώρο της Ευρώπης «ύποπτους» και θίγει προσωπικά δεδομένα και ελευθερίες. Απόκρουση της προσπάθειας ανάπτυξης των σχέσεων Ε.Ε.-ΝΑΤΟ, της στρατιωτικοποίησης της Ε.Ε. και της δημιουργίας ευρωστρατού, που οργανώνεται ως δύναμη ταχείας επέμβασης σ’ όλο τον κόσμο. Πάλη για μια Ευρώπη, που θα κινείται έξω από τα δόγματα του ατλαντισμού, μια Ευρώπη ειρηνική, δημοκρατική, οικολογική, φεμινιστική και διεθνιστική. Μια Ευρώπη της προόδου και του σοσιαλισμού.

Advertisements