Μεταφορές και Επικοινωνίες

6. Μια νέα πολιτική Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ο ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής στο χώρο των Μεταφορών, των Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, προτείνει και διεκδικεί: Την απόρριψη της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και τη ριζική ανασυγκρότησή της ως δημόσιας εταιρείας με εθνικό και κοινωνικό ρόλο. Την ακύρωση της απελευθέρωσης του σιδηροδρομικού τομέα και τη ματαίωση των σχεδιασμών υποβάθμισης, συρρίκνωσης και κατατεμαχισμού του ΟΣΕ. Την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση ενός ενιαίου και δημόσιου ΟΣΕ, που θα αναλάβει πλήρως το ρόλο του στην προώθηση μιας πολιτικής ριζικής στροφής στο σιδηρόδρομο, ώστε ολόκληρη η ελληνική επικράτεια να καλυφθεί, με σύγχρονες, ασφαλείς, προσιτές και γρήγορες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Την εκπόνηση μια πολιτικής αναβάθμισης και επάρκειας φιλικών προς το περιβάλλον δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, κατά προτίμηση σταθερής τροχιάς, για πυκνή και πολιτισμένη συγκοινωνιακή κάλυψη των αστικών κέντρων, σε συνδυασμό με την προώθηση μιας στρατηγικής για πόλεις χωρίς ή με σημαντικά περιορισμένα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σχετικών με την οδική ασφάλεια και τα τροχαία ατυχήματα, όπως ασφαλές οδικό δίκτυο, ενημέρωση, κυκλοφοριακή αγωγή, διαφημιστικές πινακίδες, αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης και απόκτησης άδειας οδήγησης κλπ. Την ακύρωση της απελευθέρωσης των ακτοπλοϊκών γραμμών, τον ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο της ακτοπλοϊκής αγοράς και τη συγκρότηση δημόσιου ακτοπλοϊκού φορέα, που θα λειτουργεί κατευθυντήρια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τη ματαίωση της πώλησης των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας, πρώτα απ’ όλα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, ως πόλων ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και τεχνολογικής καινοτομίας, με στόχο τη μετατροπή της χώρας και κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνίας. Την επαναφορά του ομίλου του ΟΤΕ υπό πλήρη δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχο, την ανασυγκρότηση και μετατροπή του σε μοχλό μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση των ευρυζωνικών δικτύων και σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, για την ταχεία προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και τη συγκρότηση κλάδων νέας τεχνολογίας στη χώρα μας. Την ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας επιχείρησης. Την εγκατάλειψη των επιλογών απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της μετοχοποίησης-ιδιωτικοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ. Η οργανική διασύνδεση ΕΛΤΑ και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στη στήριξη της λαϊκής αποταμίευσης, την πιστωτική ενίσχυση και την ανάπτυξη της περιφέρειας, ιδιαίτερα των πλέον ακριτικών περιοχών της χώρας.

Advertisements