Παιδεία και Έρευνα

8. Δημόσια και δωρεάν παιδεία και έρευνα, ανοιχτή στην κοινωνία και τις ανάγκες της

Ο νεοφιλελευθερισμός αντιλαμβάνεται τη γνώση ως εμπόρευμα. Η εκπαίδευση αξιολογείται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και μετατρέπεται σταδιακά σε μια απέραντη διασυνοριακή αγορά υπηρεσιών. Στη χώρα μας η εκπαίδευση ιδιωτικοποιείται σταδιακά σε όλες τις βαθμίδες της. Ο δικομματισμός, στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί τα πορίσματα του ΠΟΕ και του ΟΟΣΑ, προωθώντας ταυτόχρονα τις επιλογές της Ε.Ε. (στρατηγικές Μπολόνιας και της Λισσαβόνας). Στόχος τους η παραγωγή μιας μάζας ευέλικτων, απασχολήσιμων εργαζομένων προς ανάλωση, ενώ επίλεκτα εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν για την αναπαραγωγή της ηγετικής οικονομικής, πολιτικής, διοικητικής και πνευματικής ελίτ. Πρώτος και άμεσος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η υπεράσπιση και διεύρυνση του δημόσιου, δωρεάν και κοινωνικού χαρακτήρα της παιδείας και της έρευνας. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για την κατάργηση κάθε ιδιωτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες και διεκδικούμε: Όλοι όσοι κατοικούν σ’ αυτή τη χώρα να έχουν τη δυνατότητα ν’ απολαμβάνουν το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης δωρεάν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και τα φαινόμενα παραπαιδείας αποτελούν παθογένεια του Εκπαιδευτικού Συστήματος η οποία οφείλει σταδιακά να γίνει περιττή μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και άρα τον μηδενισμό των αντίστοιχων οικογενειακών δαπανών. Άμεση αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και την έρευνα από τον κρατικό προϋπολογισμό τουλάχιστον στον μέσο Ευρωπαϊκό όρο (5,25% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση, 3% για την έρευνα). Θεσμοθέτηση της 2χρονης προσχολικής, της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, του Ενιαίου Λυκείου, Θεωρίας και Πράξης ως μοναδικού τύπου Λυκείου. Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του ενιαίου Λυκείου. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης και κατοχύρωση της αυτοτέλειάς του και μέχρι τότε κατάργηση της Βάσης του 10. Κατάργηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα Ερευνητικά Κέντρα όλου του νομοθετικού πλέγματος ΠΑΣΟΚ & ΝΔ, που ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί το Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και Έρευνας Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Να αποσυρθεί ο νόμος για τα Κολέγια – Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και να απορροφηθούν οι σπουδαστές τους από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταργηθεί νομοθετικά κάθε δυνατότητα εμπορικής συμφωνίας αγοράς και πώλησης Ξένων πτυχίων (δικαιόχρησης) . Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές Δημόσια δωρεάν μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, με σταδιακή απορρόφηση κάθε είδους Ιδιωτικού ΙΕΚ, ΚΕΣ κ.λ.π. η οποία θα οδηγεί σε πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα. Κατάργηση του θεσμού της ωρομισθίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της έρευνας. Άμεση μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών της ελαστικής εργασίας και της ανασφάλειας. Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με σταθερή εργασιακή σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οικονομική αναβάθμιση των εργαζομένων στην Εκπαίδευση και την Έρευνα ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους. Μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με αποκλειστικό προαπαιτούμενο το πτυχίο, που θα ισοδυναμεί με επαγγελματικό δικαίωμα. Κατάργηση του ν. 2525/97 του ΠΑΣΟΚ. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες. Με ουσιαστική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με δημόσιο έλεγχο και διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης συγγραφής και διακίνησης των συγγραμμάτων. Ένταξη στα σχολικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, μαθημάτων σχετικών με την ισότητα και τον αλληλοσεβασμό των φύλων και με την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα όπως η βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Πολύπλευρη ενίσχυση των ειδικών σχολικών μονάδων, ως χώρων παροχής ειδικής εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα για άτομα με νοητικές δυσκολίες. Δημιουργία δημοσίου δικτύου πληροφόρησης και συνεργασίας μεταξύ φορέων αναπηρίας και δημόσιων και μη φορέων που ασχολούνται με την αναπηρία σε επίπεδο επιστημονικό, ερευνητικό, υποστηρικτικό κλπ. Διαμόρφωση των κτιριακών υποδομών σε όλα τα εκπαιδευτήρια κατά τρόπο που θα διευκολύνει την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Δημοκρατία στην εκπαίδευση και την έρευνα όλων των βαθμίδων με κύτταρο τους συλλόγους διδασκόντων και ερευνητών και την εκπαιδευτική κοινότητα. Θεσμοθέτηση μιας νέας διοικητικής δομής και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες στη βάση της αιρετότητας και της ανακλητότητας. Ακαδημαϊκή αποτίμηση του επιστημονικού έργου αντί της αξιολόγησης χειραγώγησης. Σχολείο ανεξίθρησκο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Διαχωρισμός της Εκκλησίας από την Εκπαίδευση. Αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών από μία επιστημονική προσέγγιση του φαινόμενου της θρησκείας. Υπεράσπιση και διεύρυνση του ασύλου και των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών ελευθεριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας με ένταξη όλων των Ερευνητικών Κέντρων στο Υπουργείο Παιδείας σε λειτουργική σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ.

Advertisements