Πολιτικά και Ατομικά Δικαιώματα

10. Πολιτικά, δημοκρατικά και ατομικά δικαιώματα

Η ελευθερία και ολόκληρο το πλέγμα των πολιτικών, δημοκρατικών και ατομικών δικαιωμάτων, που ανέδειξαν οι μεγάλες επαναστάσεις των προηγούμενων αιώνων και εδραίωσαν αμέτρητοι απελευθερωτικοί και κοινωνικοί αγώνες και θυσίες, αμφισβητούνται σήμερα από τον ιμπεριαλισμό και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Στο όνομα του διαρκούς πολέμου, υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ, ενάντια στην «τρομοκρατία», ο αναγορευμένος «εχθρός» στερείται όλα του τα δικαιώματα. Κι όποιος δεν είναι πειθαρχικός φίλος, αναγορεύεται σε εχθρό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με τη λογική αυτή περάσαμε στα κράτη-«τρομοκράτες», που πρέπει να τιμωρηθούν και παραπέρα στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει, έτσι γενικά, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο άλλος, ο διαφορετικός. Με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ, η έννοια του «τρομοκράτη», του επικίνδυνου, του διαμαρτυρόμενου, του «παρεκκλίνοντος» επεκτείνεται χωρίς φραγμούς και κανόνες. Και αντιμετωπίζεται δεόντως. Με μια σειρά αποκρουστικά μέτρα, όπως τα βασανιστήρια, οι απαγωγές υπόπτων, οι φυλακές-κολαστήρια (Γκουαντάναμο, Αμπού Γκράιμπ), οι ζώνες «υγειονομικού» ελέγχου για μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ η πρακτική της επιτήρησης, με πρόσχημα τη δημόσια ασφάλεια, θεμελιώνεται με διακρατικές συμφωνίες και Συνθήκες αστυνομικής συνεργασίας (διαβατήρια με βιομετρικά δεδομένα, καταγραφή και αποθήκευση επικοινωνιών, κάμερες παρακολούθησης κλπ). Στο κοινωνικό επίπεδο, δημοκρατικές κατακτήσεις και δικαιώματα συρρικνώνονται και παραμερίζονται ανενδοίαστα στο μέτρο που τείνουν να περιορίσουν την ασυδοσία της αγοράς, να αμβλύνουν ανισότητες και διακρίσεις, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Στη χώρα μας, η καταστρατήγηση δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η καταστολή και ποινικοποίηση κοινωνικών αγώνων, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, με ακραία παραδείγματα τη θεσμοθέτηση της συλλογικής ευθύνης με τον τρομονόμο, τον περιορισμό του θεσμού των ενόρκων, την αντισυνταγματική χρήση των καμερών, τις υποκλοπές κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρεί όχι μόνο ως μέσο, αλλά και ως σκοπό τη δημοκρατία και την ελευθερία και τις συνδέει με το όραμά του για τη σοσιαλιστική προοπτική, απορρίπτει αποφασιστικά τις παραβιάσεις κατακτημένων με αγώνες και αίμα δικαιωμάτων και αγωνίζεται για: Την υπεράσπιση και ενίσχυση των πολιτικών δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης, διαδήλωσης, οργάνωσης, απεργίας, ασύλου κατοικίας, απορρήτου, δίκαιης δίκης. Την κατάργηση όλων των διατάξεων που επιτρέπουν την επιστράτευση απεργών ή την καταναγκαστική εργασία σε κλάδους εργαζομένων. Την θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, ως πάγιου εκλογικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα αντιπροσώπευσης και για όλα τα αιρετά όργανα. Θεσμοθέτηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων. Την αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων, άρση και καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, θρησκείας, χρώματος, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού. Θετικές δράσεις για την εξάλειψη υφισταμένων ανισοτήτων. Σεβασμό των ατομικών, κοινωνικών και των συλλογικών δικαιωμάτων κάθε μειονότητας και των Ρομά. Την ελεύθερη, ισότιμη και νομικά κατοχυρωμένη επιλογή τρόπου συμβίωσης, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Όχι στις συντηρητικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Όχι στην υποχρεωτική στράτευση στα 18. Μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 6 μήνες, αναγνώριση του δικαιώματος άρνησης για λόγους συνείδησης. Εναλλακτική κοινωνική θητεία ίσης διάρκειας με τη στρατιωτική. Την ανάκληση της επικύρωσης της Συνθήκης Σένγκεν και της νέας Συνθήκης του Πρυμ, που παραβιάζουν το ελληνικό Σύνταγμα. Την άμεση κατάργηση των τρομονόμων και την απαγόρευση συλλογής και αποθήκευσης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κλπ). Κατάργηση της ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών, καταστροφή των μέχρι τώρα συλλεχθέντων δεδομένων και απαγόρευση χρήσης καμερών παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους ή χώρους εργασίας. Τη διασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών. Την αποστρατιωτικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και τον αφοπλισμό των αστυνομικών μονάδων στη διάρκεια κινηματικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων. Την κατάργηση των ειδικών μονάδων (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ) και των ειδικών σωμάτων (ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες, αγροφυλακή). Την απαγόρευση της χρήσης χημικών αερίων και πλαστικών σφαιρών σε διαδηλώσεις, απεργίες και κάθε είδους συλλογικές κινητοποιήσεις. Τη ριζική μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος. Θεσμοθέτηση Χάρτη δικαιωμάτων των κρατουμένων. Τον εξανθρωπισμό των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων. Απαγόρευση εγκλεισμού σε ακατάλληλους χώρους και φυλακές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αντίστοιχης με αυτή που μπορεί να απολαύσει κάθε ελεύθερος πολίτης. Ένταξη των νοσοκομείων των φυλακών στο ΕΣΥ. Τη λήψη μέτρων για την κοινωνική ένταξη των κρατουμένων, τόσο όσο είναι κρατούμενοι, όσο και μετά την αποφυλάκισή τους. Για τη μεταναστευτική πολιτική: Κατάργηση του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, της λεγόμενης «Οδηγίας της Ντροπής» (Οδηγία για την εναρμόνιση των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών). Κατάργηση των σημερινών κέντρων κράτησης αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) και δημιουργία ανοικτών κέντρων διαβίωσης με αξιοπρεπείς όρους. Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Έβρο και το Αιγαίο. Απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης των ανηλίκων. Νομιμοποίηση και ένταξη στην κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων μεταναστών. Κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, αποδέσμευση της νομιμοποίησης από ασφαλιστικές προϋποθέσεις, έκδοση πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών τους, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή παραμονή στην Ελλάδα, ένταξη των μεταναστών στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Δημιουργία δομών εκμάθησης ελληνική γλώσσας σε όλους τους ενήλικους μετανάστες πρώτης γενιάς, από επαρκώς στελεχωμένα Κέντρα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας, που θα λειτουργούν σε Δημοτικό επίπεδο. Μαθήματα μητρικής γλώσσας και πολιτισμού για μαθητές μετανάστες στα δημόσια σχολεία, όταν το πλήθος τους υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ. 8%). Χορήγηση πολιτικού άσυλου στους πρόσφυγες. Ιθαγένεια σε όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα ή έρχονται σε μικρή ηλικία. Χορήγηση υπηκοότητας στους μετανάστες-μετανάστριες ύστερα από 7 χρόνια παραμονής στη χώρα.

Advertisements