Υγεία-Πρόνοια

9. Ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας- πρόνοιας

Ο δικομματισμός με τις πολιτικές του στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας, έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση του δημόσιου τομέα της υγείας, στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών και στην ενίσχυση του μεγάλου ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, που αναπτύσσεται παρασιτικά και από κοινού με τις πολυεθνικές του φαρμάκου, αποτελούν τον βασικό ρυθμιστή της πολιτικής που εφαρμόζεται στο χώρο της υγείας. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, έχουν βυθίσει στο χάος και διέλυσαν τους φορείς πρόνοιας, ενώ με τη θεσμοθέτηση των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προώθησαν την άλωση του δημόσιου Τομέα Υγείας από το ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας κυριολεκτικά καταρρέει και ο τομέας της Υγείας ελέγχεται πλέον σε ποσοστό άνω του 50% από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, οι ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, εκτοξεύτηκαν το 2008 στο 57% των συνολικών δαπανών για την υγεία. Η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας έχει πάρει προκλητικά αρνητικές διαστάσεις. Από το 3% του ΑΕΠ το 2004, η χρηματοδότηση του ΕΣΥ, μειώθηκε το 2008 στο 2,4%, ενώ το χρέος των δημόσιων νοσοκομείων από τα 2,2 δις ευρώ την περίοδο 2000-2004, εκτοξεύτηκε σήμερα στα 4,4 δις ευρώ. Οι κενές θέσεις νοσηλευτών/τριών ανέρχονται στις 25.000 και των νοσοκομειακών γιατρών υπερβαίνουν τις 4.500, ενώ οι προσλήψεις δεν ξεπερνούν τις 800 τον χρόνο όταν οι συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις είναι περισσότερες από 2.000. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και πολιτικό δικαίωμα. Στρατηγικός μας στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου, καθολικού, σύγχρονου και αναβαθμισμένου συστήματος υγείας, που θα εξασφαλίζει, χωρίς εξαιρέσεις, την ελεύθερη πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας μας σε σύγχρονες, ποιοτικά αναβαθμισμένες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Βασικοί πυλώνες του νέου συστήματος θα είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που πρέπει να χτιστεί από την αρχή και η αναβαθμισμένη και αναδιοργανωμένη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη. Στη βάση αυτή απαιτούμε: Άμεσα διπλασιασμός των δαπανών για την υγεία, με ταυτόχρονη ορθολογική χρήση, διαφανή διαχείριση και κατανομή. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμιά κακοδιαχείριση, σπατάλη ή διαφθορά. Δημόσια δωρεάν υγεία για όλους και όλες. Ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Πρόνοιας και συγκρότηση πλήρους δικτύου στα αστικά κέντρα, κοντά στον τόπο κατοικίας, που θα δίνει έμφαση στη σωστή και έγκαιρη διάγνωση και θα είναι προσανατολισμένο κυρίως στην πρόληψη, παράλληλα με την περίθαλψη και θεραπεία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Στο Δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενταχθούν όλες οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που αφορούν τα ιδιαίτερα προβλήματα υγείας των γυναικών, δηλαδή εμβόλιο κατά του τραχήλου της μήτρας, μαστογραφία, τεστ-παπ, οστεοπόρωσης, καρδιαγγειακά, δωρεάν για ελληνίδες και μετανάστριες. Σύνταξη Υγειονομικού Χάρτη της χώρας και πλήρης καταγραφή των υπαρχουσών δομών και αναγκών, με στόχο την αντιμετώπιση της ανισότιμης κατανομής των υγειονομικών μονάδων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Στελέχωση και αύξηση του αριθμού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ, για την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων. Κατοχύρωση ενιαίων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού. Πανελλαδική και συνεχής ενημέρωση αντισύλληψης και εισαγωγή της στα σχολεία. Προώθηση του εθελοντισμού για αιμοδοσία, δωρητές οργάνων, δότες μυελού οστών. Δημόσιες υπηρεσίες για ποιοτική φροντίδα και μέριμνα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, που εκτός των άλλων στηρίζουν τις γυναίκες για να βγουν στην αγορά εργασίας και βοηθούν στην εναρμόνιση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Δημιουργία και χρηματοδότηση κέντρων υποδοχής για κακοποιημένες γυναίκες, σε όλη τη χώρα. Ειδική φροντίδα, υποδομές και κονδύλια για μονογονεϊκές οικογένειες Χορήγηση επιδομάτων για κάθε τέκνο στο ύψος της Ε.Ε. των 15. Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα για τους συνταξιούχους, τους άνεργους/άνεργες, τους φοιτητές/τριες και τους πάσχοντες/ουσες από χρόνιες παθήσεις. Επαναφορά της συμμετοχής στο 10% για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους/νες. Δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης και κοινωνική ένταξη πολιτών με αναπηρίες και AIDS. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική παροχή όλων των απαραίτητων θεραπειών, φαρμάκων κλπ. Πλήρες δημόσιο δίκτυο πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης της αναπηρίας. Ενοποίηση όλων των επιδομάτων αναπηρίας σε ένα και μετατροπή του σε ειδική κοινωνική σύνταξη. Ευρεία χρηματοδότηση και επέκταση θεραπευτικών προγραμμάτων με την δημιουργία Κέντρων πανελλαδικά για την πρόληψη – θεραπεία – κοινωνική επανένταξη όλων των ευπαθών και ευάλωτων ατόμων και ομάδων Πλήρης ανάπτυξη της τομεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ανάπτυξη πλήρους φάσματος δωρεάν υπηρεσιών για τους ψυχικά πάσχοντες στις μονάδες ψυχικής υγείας. Στήριξη όλων των στεγαστικών δομών με κατάλληλο ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Άμεση και γενναία δημόσια χρηματοδότηση των ψυχιατρικών νοσοκομειακών μονάδων και των ψυχιατρικών κλινικών των γενικών νοσοκομείων. Έμφαση στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Θέσπιση χρονοδιαγράμματος για οριστική κατάργηση μονάδων ψυχικής υγείας του ιδιωτικού τομέα. Ίδρυση Κέντρων απεξάρτησης, Ξενώνων Ψυχικής Υγείας και Μονάδων αποϊδρυματοποίησης – αποασυλοποίησης. Σύγκρουση με νοοτροπίες και συμπεριφορές που αντιδρούν στη λειτουργία τους, κρατική μέριμνα και στήριξη από ΟΤΑ. Στήριξη του ΟΚΑΝΑ, ευρεία χρηματοδότηση και επέκταση όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων. Αποποινικοποίηση της χρήσης, κατοχής και προμήθειας όλων των ουσιών για προσωπική χρήση. Αντιμετώπιση του χρήστη ως ασθενούς. Θεσμοθέτηση μέτρων για την αποκοπή των χρηστών από το παράνομο εμπόριο.

Advertisements