Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για τη συνέχιση χρηματοδότησης του Πολιτισμού μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του ΟΠΑΠ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
23
.10.2012

ΘΕΜΑ: Η συνέχιση της χρηματοδότησης του Πολιτισμού μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και την από 27.01.2012 σχετική ενημέρωση ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 §§ 4 & 5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/1.7.2011/Α’) και σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 193/27.10.2011 (ΦΕΚ 2501/4.11.2011/Β’) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 92.510.000 μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 33,00% του μετοχικού κεφαλαίου της. Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον σε 1%.

Όπως προκύπτει από ανακοινώσεις της εταιρείας, ο ΟΠΑΠ, λόγω της υψηλής κερδοφορίας του, διένειμε σημαντικά ποσοστά, από τα κέρδη που αναλογούσαν στο ελληνικό Δημόσιο, για δράσεις κοινωνικής ευθύνης στον Αθλητισμό, την Παιδεία, την Υγεία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. Επιπλέον, το χορηγικό ανταποδοτικό του πρόγραμμα καλύπτει σημαντικό μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής μας ζωής. Από τον ΟΠΑΠ, το ελληνικό Δημόσιο αντλεί επίσης χρήματα, που ειδικά στην περίπτωση του Πολιτισμού, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, πως η πώληση των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού, θα στερήσει το κράτος από σημαντικά ποσά, που εκ του νόμου θα διοχετεύονταν στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Ειδικά στην περίπτωση του Πολιτισμού, θα επιφέρει την πλήρη καταστροφή σε όλες τις εκφάνσεις του, αφού δεν υπάρχουν άλλοι πόροι και τα ίδια έσοδα έχουν σχεδόν μηδενιστεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της κατάρρευσης των νοικοκυριών της ελληνικής οικογένειας.

Επειδή με τη μεταβίβαση των μετοχών του ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε  το ελληνικό Δημόσιο θα στερηθεί σημαντικών εσόδων και το όποιο όφελος θα διατεθεί για την αποπληρωμή του χρέους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Έχουν αποδοθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο έσοδα των κερδών του ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση 2011 και α’ εξάμηνο του 2012 στον ειδικό κωδικό Πολιτισμού του πρώην Υπ. Πολιτισμού;
  2. Έχετε προβλέψει με ποιον τρόπο θα καλύψετε το έλλειμμα που θα προκύψει στον προϋπολογισμό σχετικά με τον Πολιτισμό;
  3. Τι σκοπεύετε να πράξετε προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν οι πολιτιστικές δράσεις που χρηματοδοτούσε το πρώην Υπ. Πολιτισμού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Advertisements